Click for english language
ติดต่อเรา
   สถานที่ตั้งโรงงานและที่อยู่ในใบกำกับภาษี  
     
  บริษัท บางวัวไฟเบอร์กลาส จำกัด  
  เลขที่ 2 หมู่ 6 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140  
  โทรศัพท์ 038 466 333, 038 293 633 โทรสาร 038 293 634  
  เว็บไซต์ http://www.bangwua.com  
  อีเมล์  
  แผนที่ : กดเพื่อดูแผนที่
     
  เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 3101 9333 21  
  บัญชีธนาคารชื่อ "บริษัท บางวัวไฟเบอร์กลาส จำกัด"  
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาฉะเชิงเทรา ประเภทกระแสรายวัน หมายเลข 1121 04075 8  
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081 399 3777 นายสุจินต์ สุวรรณโฆษิต กรรมการผู้จัดการ  
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 003 6001 นางสาวรัชฎา อุไรวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ